2010/5   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus 2010/5 | SISUKORD
Natura 2000 EL 2010/5

Milleks meile Natura 2000?
Arv Natura 2000 nimes on meile thenduslik, sest Eestis hakati Natura vrgustikku looma just aastal 2000. Sel aastal hakati looduskaitset senisest mahukamalt riigieelarvest rahastama ning Lnemaal ja Raplamaal alustas td Natura pilootprojekt, mis rajas teed kogu Eesti jaoks.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Looduskaitse 100 EL 2010/5

  Pikk tee looduskaitsemrgini
  Inimesi innustab phimtete ja aadete krval ka avalik kiitus ja tunnustus. Need, kes on seatud mingi tegevusala korraldama, teevad targalt, kui arvestavad sellega.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti kaitsealade ajajrgud
  Minevikku uurides on mistlik luua ajas ssteem: mdanik periodiseerida. Inimmistus vajab raamistikku, ajajrkude hiseid tunnuseid vi arengusuundi, mille kaudu mista toimunud muutusi.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti keskkonnahendused looduse kaitsel
  Looduskaitse on valdkond, mis ei saa tugineda vaid riigi algatusele vi vimalustele. Suure osa tegelikust looduskaitsetst teevad mitmesugused valitsusvlised keskkonnahendused.
 • Loe lähemalt...

 • Sada aastat kaitsealasid Eestis
  Vilsandi saare majakavahi, suure linnusbra Artur Toomi eestvedamisel rentis Riia loodusuurijate hing 14. augustil 1910 Saaremaa kihelkonna pastoraadile kuuluvad Vaika saared, et tagada sealsetele lindudele turvaline pesitsus.
 • Loe lähemalt...

 • Kalade ja kalavarude kaitse ajaloost Eestis
  Kalapk on kindlasti ks inimkonna vanimaid elatusallikaid. Arheoloogiliste leidude jrgi olid Kunda Lammasmel Eesti keskmise kiviaja asukad (VIIVI a-tuh.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Veebivalvur EL 2010/5

  Saatjatega kotkaste-kurgede rndekaart on veebis leval
  Kotkaklubi veebist (www.kotkas.ee), Looduskalendrist (www.looduskalender.ee) vi otseviitega http://birdmap.5dvision.ee/ leiate Kotkaklubi interaktiivse sidusreiimil kaardirakenduse saatjatega lindude jlgimiseks. Kaardil on vimalik vaadata 28 linnu teekondi nii kevad- kui ka sgisrndel ja talvitusaladel alates 2005.
 • Loe lähemalt...

 • Ilmunud on Keskkonnahariduslehe uus number
  Keskkonnaameti kodulehelt vrgupaigast http://www.keskkonnaamet.ee/public/images/stories/Keskkonnaharidus/Keskkonnaharidusleht_kevad_2010_web.pdf saab vaadata kevadist Keskkonnahariduslehte.
  Sellest saab lugeda keskkonnaameti ja RMK koolidele ja lasteaedadele tasuta pakutavatest ppeprogrammidest, kevadistest nitustest Eesti loodusmuuseumis ning Tallinna botaanikaaia ja Tallinna loomaaia tegemistest keskkonnahariduse kujundamisel.
  Kuna tnavune aasta on looduskaitseaasta, siis on juttu ka Eesti looduskaitse 100. snnipevast ja rahvusvahelise elurikkuse aasta thistamisest.
 • Loe lähemalt...
 •  

  summary EL 2010/5

  Estonian rarities: Red Helleborine Orchid the Estonian Orchid of the Year
  Tiiu Kull gives an overview of the state of the beautiful orchid in Estonia and elsewhere in the world and also introduces the aims of the International Year of Biodiversity of the UN. The red helleborine orchid (Cephalanthera rubra) is one of our largest and most beautiful orchids.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Viktoriin EL 2010/5

  Selgunud on viktoriinisarja Eesti looduskaitse 100 tulemused
  Eesti looduskaitse juubeli thistamiseks kutsusid keskkonnaamet ja ajakiri Eesti Loodus eelmise aasta oktoobris huvilisi vtma osa viktoriinisarjast Eesti looduskaitse 100. Oktoobrist 2009 kuni aprillini 2010 ilmusid igal kuul Eesti Looduses ja keskkonnaameti kodulehel ksimused, mis phinesid ajakirjade Eesti Loodus ja Loodusesber artiklitel.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Panin thele EL 2010/5

  Sbrad punnik ja kobarik
  Praegusel rohelise rohuta ajal on ptrade liikumiskohtades nha kenasid seenekogumikke. Mned aastad tagasi metsaretkel koos Erast Parmastoga tles Seenevana oranide seente nimeks harilik punnik ja seda, et ta kasvab kohtades, kuhu pder on urineerinud.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Raamatud EL 2010/5

  Raamatud
  JRVAMAA PRANDKULTUURIST. PROJEKTIJUHT VAIKE POMMER, KOOSTANUD ELLE NPPO, KLJENDANUD EESTI LOODUSFOTO.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Intervjuu EL 2010/5

  Hiiumaa mees keskkonnaameti kaptenisillal
  Andres Onemar, teie juhitav keskkonnaamet on toredas titaeas natuke le aasta. Kas kimine on selge?
  (Muiates.) Ega meil polnud valikut, roomamise aega ei olnud: 1.
 • Loe lähemalt...
 •  

  EL ksib EL 2010/5

  Kuidas thistatakse elurikkuse aastat?
  RO on 2010. aasta kuulutanud rahvusvaheliseks elurikkuse aastaks, et juhtida thelepanu maailma looduse mitmekesisusele ja selle olulisusele ning kutsuda inimesi les elurikkust hoidma.
  Hoolimata jupingutustest hvib elurikkus endiselt.
 • Loe lähemalt...

 • Kuidas edeneb looduskaitse arengukava koostamine?
  Lhidalt vastata viks mitmeti, niteks klassikaliselt: tnan ksimast, vga hsti. Vi siis, tsiteerides Calvini ja Hobbesi koomiksit: same shit, just another day.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Eesti haruldused EL 2010/5

  Punane tolmpea, Eesti tnavuse aasta orhidee
  Elurikkuse aasta annab hea vimaluse tutvustada ohustatud liike. See on ajendanud valima ka aasta lille ja orhideed; paljudes Lne-Euroopa maades on see tava juba aastakmnetepikkune.
 • Loe lähemalt...

 • Mugultorik
  Eestis kaitset plvivate liikide seas leidub oma levila piiril kasvavaid suuri haruldusi, kes on ohustatud oma sarnasuse tttu tavaliste seentega vi jvad nad kidavates kohtades jalgu. Nendele tunnustele vastab ka Eestis teise kategooria kaitsealune, punase raamatu nimestikus rmiselt ohustatuks peetav mugultorik Polyporus tuberaster (Pers.) Fr.
 • Loe lähemalt...

 • Villimardikad ehk maiussid, pneva eluviisiga putukad
  Kes on mai, looduse rkamise aeg. Loodusehuvilistele algab taas avastuste aeg.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Snumid EL 2010/5

  Suurveepevad Tartus
  Vaevalt et tartlased ja Tartu klalised on Emajge mnel kuul niisama palju pildistanud kui tnavu mrtsis.
  Kui mrtsi lpus hakati tasapisi arvama, et ega tnavu teab mis suurt leujutust tulegi, siis lpuks tusis vesi tasemeni, mis viimastest aastakmnetest ji alla vaid 1956. aasta 345 cm-le.
  EMHI kinnitusel on Emaje Tartu piirkonna ohtlikuks veetasemeks hinnatud 239 cm le jaama nulli.
 • Loe lähemalt...

 • Parima loodusfoto tegi Loodusajakirja (peaaegu) oma mees
  Linud phapeval jagati Tallinnas Nokia kontserdimajas kmnenda fotovistluse Looduse aasta foto auhindu. Seekord oli Eesti looduskaitse juubeliaastale phendatud vistlusele saadetud le 11 000 t 1400 autorilt.
  riile meeldis kigist piltidest kige rohkem foto Mustrstas on hommikul esimene, mille on teinud Mats Kangur, ajakirja Loodusesber praegune philine fotode autor.
 • Loe lähemalt...

 • Noore looduskaitsja auhinna sai Ulvar Krt
  Looduse aasta foto lpuritusel 18. aprillil andis Eestimaa Looduse Fond (ELF) le noore looduskaitsja auhinna, millega kaasneb stipendium 10 000 krooni.
  rii (Kaja ja Alex Lotman, Tiit Randla, Mart Jssi ning 2009.
 • Loe lähemalt...

 • Algav projekt kaitseb suur-rabakiili ja mudakonna
  Keskkonnaameti juhatusel algab LIFE+Nature programmi projekt Suur-rabakiili ja mudakonna asurkondade kaitse ja silitamine levila phjapiiril Eestis ja Taanis.
  Projekti kigus tuleb alal hoida ja taastada nende kahe liigi eluks hdavajalikud vikeveekogud Eestis ja Taanis.
  Mudakonna (Pelobates fuscus) ja suur-rabakiili (Leucorrhinia perctoralis) vib pidada nn.
 • Loe lähemalt...

 • Kalade kudeajal kehtivad pgikeelud
  Keskkonnaministeerium tuletab kalastajatele meelde, et kevadisel kudeajal on mnede kalaliikide pk keelatud.
  Niteks on haugi keelatud pda Peipsi, Lmmi- ja Pihkva jrves kuni 15. maini.
 • Loe lähemalt...

 • Phjapoolkera lennujaamad tuhapilvevangistuses
  Kui 20. mrtsi viimastel minutitel purskas Islandil vulkaan 120 kilomeetrit pealinnast Reykjavkist idas, kahe kilomeetri laiusel jta maaribal kahe liustiku, Eyjafjallajkulli ning kurikuulsat Katla vulkaani katva Mrdalsjkulli vahel, ennustasid asjatundjad, et see vib olla eelmnguks millelegi hoopis tsisemale, niteks Katla purskele.
  Selle ajakirjanumbri toimetamise lpuks pole midagi sellist juhtunud, kll suutis seesama pisike purse tekitada jtkudes phjapoolkeral telise segaduse.
 • Loe lähemalt...

 • Halvad uudised tuunikalale
  Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) pk jb kontrollimatult kestma. See selgus ohustatud liikide rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni CITES nupidamisel Dohas: ettepanek keelata kohe tuunikala mk teenis vaid 20 poolt- ja tervelt 68 vastuhlt.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Toimetaja veerg EL 2010/5

  Looduskaitse pole ttu
  Mainumber on phendatud Eesti looduskaitse saja aasta juubelile 1910. aasta augustis rentis Riia looduseuurijate selts Vaika saared ja li sinna looduskaitseala.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Aasta puu EL 2010/5

  Toomingas rahvaprimuses
  Toominga murdekeelsed nimetused on toom, toomepuu, toomikas, tomingas, toming, tomilkas. Selle puuliigi itsemisel ja viljumisel on oluline koht eriti pllutde orientiirina, aga ka saagi- ja ilmaennetes.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Kroonika EL 2010/5

  Aprill, suurveekuu
  Kui mrtsi lpus hakati arvama, et erilist suurvett ehk tnavu ei tulegi, siis aprill lkkas selle arvamuse phjalikult mber. Oma adrenaliiniportsu leidsid Soomaa viienda aastaaja austajad, Tartus kndis viimase seitsmekmne aasta teise krguseni Emajgi (vt.
 • Loe lähemalt...

 • Td alustas keskkonnateabe keskus
  1. aprillil alustas keskkonnaministeeriumi haldusalas td keskkonnateabe keskus, mis on loodud keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse ning metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse alusel.
  Uue asutuse tegevusvaldkond on koguda, tdelda, analsida ja avalikustada asjakohaseid, usaldusvrseid ja vrreldavaid andmeid Eesti keskkonnaseisundi ja seda mjutavate tegurite kohta ning pidada andmekogusid.
  Keskuse hooleks jb enamik liidetavate asutuste kohustustest.
 • Loe lähemalt...

 • Mais vaadeldakse vistu loodust
  Elurikkuse aasta raames korraldatakse maikuus keskkonnateabe keskuse ja keskkonnaministeeriumi eestvedamisel kaks loodusvaatluste vistlust, millest saavad osa vtta nii koolipilased kui ka teised loodushuvilised.
  Koolipilastele meldud loodusvaatluste vistlus keskendub eesktt kaitsealuste liikide ratundmisele. Vistlus peetakse vaatlusgruppide vahel, hes rhmas vib olla kuni 20 pilast ja juhendaja.
 • Loe lähemalt...

 • Kaks ndalat rohket orhideeilu
  Mrtsi viimasest laupevast kuni aprilli teise phapevani oli Tartu likooli botaanikaaias Luna-Eesti esimene orhideenitus Orhideed looduse kalliskivid sinu aknalaual.
  Huvilised said tutvuda mitme orhideeperekonna kauneimate esindajatega, kuulda nuandeid orhideede kasvatamiseks kodus ning osta rikkalikus sortimendis ja soodsate hindadega taimi. Taimede mgil oli botaanikaaia koostpartneriks osahing Jardin.
 • Loe lähemalt...

 • Olmpiaadiuudiseid kodust ja kaugemalt
  11.17. aprillil toimus Rootsis Gteborgis VIII Euroopa Liidu loodusteaduste olmpiaad kuni 16-aastastele pilastele.
 • Loe lähemalt...

 • SEI uuring: usaldamatus prsib sstvat arengut
  Sstva Eesti instituut SEI-Tallinn tegi veebruaris ja mrtsis ksitluse keskkonnamju hindamise praktika ja asjaosaliste ootuste kohta. Uuringu tulemuste phjal on viie aasta tagused probleemid jnud psima: ka siis kritiseeriti osaliste rollide ebamrasust, menetluse halba kvaliteeti ja jrelduste subjektiivsust.
  Ksitluse tulemustest kumab lbi asjaosaliste rahulolematus keskkonnamju hindamise ja selle tulemustega.
 • Loe lähemalt...

 • Linnalinnud loeti le
  Mrtsi viimase ndalavahetuse traditsioonilist igakevadist linnadevahelist linnuvistlust segasid mneski paigas raskevitu ilmastikuolud, kuid peakorraldaja Tarvo Valkeri snul need linnuspru ei heidutanud: Vastupidi huvi rituse vastu oli tnavu taas kord krgeim ning vaatlustulemused laekusid seekord juba 16 Eestimaa linnast. Kokku osales linnakeskkonnas toimuval linnuvaatlusel 56 inimest.
  Liigirikkaimad linnad olid tnavu vga vrdsed: 59 linnuliiki vaadeldi nii Paldiskis kui ka Haapsalus, vaid ks liik vhem saadi kirja Tallinnas.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Artikkel EL 2010/5

  Nord Stream, ajapomm Lnemeres
  Hoolimata puudulikust keskkonnamjude hindamisest hakatakse rajama Nord Streami kaht gaasijuhet. Sellest vib kujuneda suurim seni teadaolev Eestit mjutav keskkonnaoht 21.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012