Sisukord

November/
Detsember 1999

 

 

*Hea lugeja! - Uno Siitan

*Detsember - Priit ZingelTAIMED

*Hüvasti, kask, tere, pihlakas - Ann Marvet

*Imepärane kaasik - Harald Rebane

Metsateadlane Harald Rebane saab 7. detsembril 80-aastaseks. Õnnitleme!

*Kõrged kased Järvseljal - Heino Kasesalu

*Põlised puisniidukased - Tõnu Ploompuu

*Mida arvata Verners Bandersi artiklist “Tõde maarjakasest” - Hendrik Relve

*Luuka kaskede lugu - Tiit Petersoo

*Meenutusi kodutanuma kasest - Heino ToomtaluLOOMAD

*Haruldane kajakas Hiiumaal - Arnold Kristjuhan

23. juulil 1999 märkas loo autor Hiiumaal Tahkuna tuletorni juures naerukajakate seas harksaba-kajakat (Larus sabini)

*Kahe küüruga kuklasepesad - Ants-Johannes Martin

*Suured punnid ohakatel - Kaupo Elberg

20. novembril täitub Eesti Looduse kauaaegsel autoril, Eesti nimekal entomoloogil Kaupo Elbergil 65. eluaasta. Arvukad suvised püügiretked on juubilari viinud mitmetesse paikadesse lähemal ja kaugemal. Neil kogutud putukad on täiendanud paljusid kollektsioone, putukatest on ta kirjutanud hulganisti artikleid. Uued tööd aga ootavad. Soovime juubilarile jätkuvalt tervist, teravat silma ja osavat kätt.

Eesti Looduseuurijate Seltsi entomoloogiasektsiooni nimel
Mati Martin

*Neljas Birdwatch tõi rekordeid - Toomas JüriadoLOODUSKAITSE

*Vaade Eestimaale Euroopa vaatetornist - Arne Ader

*Uus Eesti punane raamat - Vilju Lilleleht

Tänavuse Eerik Kumari preemia sai Vilju Lilleleht. Eerik Kumari õpilane Vilju Lilleleht on uurinud suluspesitsejate metsalindude ökoloogiat, luhtade, rannikute ja saarte linnukooslusi ning lindude (eriti kalakajaka) pesitsus- ja populatsiooniökoloogiat (kokku avaldanud ligikaudu 130 tööd). Ta on raamatu “Eerik Kumari. Elu täis tööd ja rõõmu” üks autoreid, viimase Eesti linde käsitleva monograafia “Birds of Estonia” üks autoreid, koostaja ja toimetaja. Koostanud-toimetanud ka mitmeid looduskaitsekogumikke. Vilju Lilleleht on juhtinud TA Looduskaitse Komisjoni (praegu aseesimees). Möödunud aastal ilmus aga tema käe all kolmas Eesti punane raamat.

*FSC hoiab silma metsadel

Maailmas võidab järjest rohkem poolehoidu loodust säästev tarbimine, loomulikult puudutab see ka metsade majandamist. Viimast jälgib FSC (Forest Stewardship Council) e. Metsahooldusnõukogu, kus on esindatud keskkonnakaitsjad, puidukaupmehed, metsakasvatajad ja põlisrahvaste organisatsioonid 25 riigist. Nõukogu selline koosseis peaks tagama otsuste langetamisel objektiivsuse. FSC taotleb metsade loodusesõbralikku ja säästlikku majandamist, mis hoiab tasakaalu keskkonna, sotsiaalsete ja majanduslike huvide vahel. Ta töötab välja säästva metsamajanduse põhimõtted, andes ka juhtnööre nende rakendamiseks.

*Vällamägi on üks, mäele pürgijaid mitu - Egle KaurMAAST JA ILMAST

*Mälestus kustuvast päikesest - Jaak Jaaniste

*Mis tuuled Eesti kohal puhuvad? - Ain Kull

*Maastike tulevik - Helen Alumäe

*Peipsi on Eesti kõige suurem asi - Ilmar KaskREIS JA MATK

*Meie mehed Atlandil

*Teemandi-impeeriumi sünnipaigas - Anto Raukas

*Terai - maa Himaalaja jalamil - Ülo Suursaar

*Mäed, matkamine ja arvuti - Sulev KuuseMIDAGI HINGELE

*Kuu - Edgar Kask

*Kaotsiläinud taevas (milleeniumimõtisklus) - Jaak Jaaniste

*Jääsooja otsimas - Lauri KleinVARIA

*Rännud inimeste ja loomade omailmades - Jacob von Uexküll, Georg Kriszat

*Elu on aja ja tähenduse loomine - Kalevi Kull

Uexkülli loo järelsõna


FOTOD VÕI JOONISTUSED: VALTER VUNK, PRIIT ZINGEL, ARNE ADER,
ARNOLD KRISTJUHAN, ARNE ADER, EESTI PUNANE RAAMAT,
TÕNIS EENMÄE, KRISTINA TIIVEL-SKUTNÄS